Juridisk identifiering/leverantörsidentifiering

Ansvarig för innehållet

energy consult Sverige AB
Strandvägen 169
59146 Motala , Sweden

+46 733 77 10 52
info@energy-consult.net

Verkställande direktörer:
Marco Lange, Sören Bromberg

Införande i handelsregistret:

Register number: 559332-7603
VAT-Nr.: SE559332760301

 

Friskrivningsklausul

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på vår webbplats i enlighet med generella lagar enligt § 7, stycke 1 i TMG. Men i enlighet med §§ 8-10 i TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar på illegal aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användning av information i enlighet med generella lagar ska förbli opåverkade. Men ansvar i det här avseendet är möjligt endast från den tidpunkt, då vi fick kännedom om en konkret överträdelse. Vi kommer omedelbart att ta bort sådant innehåll, om vi får vetskap om sådana lagöverträdelser.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser som ägs av tredje part. Innehållet på dem har vi inget inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för tredje parts innehåll. Den aktuella leverantören eller operatören för de länkade webbplatserna ansvarar alltid för innehållet på dem. De länkade webbplatserna kontrollerades med avseende på lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det syntes inget illegalt innehåll vid tidpunkten för länkningen. En kontinuerlig kontroll av innehållet på länkade webbplatser är inte rimlig utan konkreta indikationer på en överträdelse. Skulle vi få vetskap om några lagöverträdelser, kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt och varumärkesrättigheter

Webbplatsen innehåller data och information av olika natur som skyddas av varumärkesskydd och/eller upphovsrätt till förmån för operatören eller i vissa fall även för tredje part. Innehållet och arbeten som har skapats på webbplatsen av webbplatsoperatörerna är föremål för tysk upphovsrättslagstiftning. Kopiering, bearbetning, spridning och alla typer av användning utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt samtycke från den aktuelle författaren eller skaparen. Nedladdningar och kopiering från den här webbplatsen är tillåtna endast för privat, ickekommersiellt bruk. Tredje parts upphovsrätt respekteras för sådant innehåll på den här webbplatsen som inte har skapats av operatören. Särskilt tredje parts innehåll är markerat. Vi ber om en indikation, om du ändå upptäcker en överträdelse av upphovsrättslagen. Skulle vi få vetskap om lagöverträdelser, kommer vi att ta bort sådana innehåll omedelbart.