Kommersiell driftstyrning för vindenergi i Sverige

energy consults kommersiella driftstyrning för vindkrafts- och solkraftsparker är den sammanlänkande delen mellan alla parter som är involverade i driften av parkerna.

Vi sköter de kommersiella processaktiviteterna för olika operatörsstrukturer, exempelvis privatägda vindkraftsparker, fonder och institutionella investerare.

Tack vare årtionden av erfarenhet och kunskap tar vi hand om dina intressen och säkerställer en felfri drift i dina vindenergi- och solenergianläggningar.

Vi tillhandahåller stöd vid förhandlingsavtal liksom vid likviditets- och finansplanering. Vi tar över den dagliga verksamheten, administrationen av begränsade partner och skapandet av beslutsunderlag för partnerna.

Våra optimeringsrekommendationer stöder dig, när du ska fatta viktiga riktningsbeslut för dina investeringar på ett tryggt och informerat sätt.

energy consult Sweden erbjuder följande tjänster:

Avtalsstyrning och optimering

 • Övervakning av avtalsrelaterade tidsfrister och skyldigheter
 • Förhandlingsvillkor med avtalspartner
 • Hantering av alla skyldigheter i hyresavtal

Ekonomi och bokföring

 • Löpande bokföring och genomförande av betalningstransaktioner
 • Förberedelse av månads-, kvartals- och årsrapporter
 • Förberedelse av årsbokslut
 • Fordringshantering, inklusive inmatningsersättning
 • Likviditetshantering

Rapporter och kontroller

 • Regelbundna KPI-rapporter i enlighet med kundens format, budget, kontroll av avkastning/tillgänglighetsdata

Efterlevnadshantering

 • Skatterelaterade förfrågningar och specialrevisioner
 • Efterlevnad av andra lagstadgade rapporteringsskyldigheter
 • Iakttagande och implementering av nya lagkrav

Hantering av aktieägare

 • Planering och organisering av möten med aktieägare/partner
 • Förberedelse av affärsrapporter
 • Administrering av begränsade partner