E_WARNING [2]: Trying to access array offset on value of type bool
Zeile 78 in der Datei /usr/www/users/energv/wp-content/plugins/material-design-for-contact-form-7-premium/public/cf7-material-design-custom-style.php, PHP 8.1.28 (Linux)
#0 /usr/www/users/energv/wp-content/plugins/material-design-for-contact-form-7-premium/public/cf7-material-design-custom-style.php(78): ifsErrorHandler()
#1 /usr/www/users/energv/wp-content/plugins/material-design-for-contact-form-7-premium/public/cf7-material-design-custom-style.php(42): CF7_Material_Design_Custom_Style->get_css()
#2 /usr/www/users/energv/wp-includes/class-wp-hook.php(324): CF7_Material_Design_Custom_Style->add_scripts_and_styles()
#3 /usr/www/users/energv/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters()
#4 /usr/www/users/energv/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action()
#5 /usr/www/users/energv/wp-includes/script-loader.php(2265): do_action()
#6 /usr/www/users/energv/wp-includes/class-wp-hook.php(324): wp_enqueue_scripts()
#7 /usr/www/users/energv/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters()
#8 /usr/www/users/energv/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action()
#9 /usr/www/users/energv/wp-includes/general-template.php(3050): do_action()
#10 /usr/www/users/energv/wp-content/themes/nzw-astra-ec/header.php(29): wp_head()
#11 /usr/www/users/energv/wp-includes/template.php(810): require_once('/usr/www/users/...')
#12 /usr/www/users/energv/wp-includes/template.php(745): load_template()
#13 /usr/www/users/energv/wp-includes/general-template.php(48): locate_template()
#14 /usr/www/users/energv/wp-content/themes/nzw-astra-ec/page.php(20): get_header()
#15 /usr/www/users/energv/wp-includes/template-loader.php(106): include('/usr/www/users/...')
#16 /usr/www/users/energv/wp-blog-header.php(19): require_once('/usr/www/users/...')
#17 /usr/www/users/energv/index.php(17): require('/usr/www/users/...')
Ytterligare tjänster – Energy Consult Sverige

Ytterligare tjänster

Kraftköpsavtal (PPA)

Flexibla kraftköpsavtal (PPA), skräddarsydda för lokal drift

Tillsammans med utvalda marknadsförare har energy consult utvecklat kraftköpsavtal (PPA) som är utformade för att möta flexibilitetskrav för drift av vindkraftsverk.

Dina fördelar som anläggningsoperatör att arbeta tillsammans med energy consult

  • Du kan dra fördel av PNE-gruppens relationer och volym på elmarknaden genom attraktiva villkor.
  • Du besparar dig besväret med att bygga upp kunskap inom det komplexa fältet marknadsföring av el.
  • Du har tillgång till experter från exempelvis energiindustrin och energi- och avtalslagstiftningen, vilket leder till att du kan spara de kostnaderna i din egen organisation.

Här finns mer information.

Planering av nätanslutning

Förutom hanteringen av vindkrafts- och solkraftsparker specialiserar energy consult sig på elektroteknisk anslutning av produktionsanläggningar för förnybar energi och stöder dig i alla ärenden som rör nätanslutning.

Vi tar hand om hela planeringen av den interna kabeldragningen för vindkrafts- eller solkraftsparken till anslutningspunkten för det allmänna elnätet, både på mellanspännings- och högspänningsnivå. Vi arbetar då alltid nära alla involverade intressenter.

Byggledning

Under byggfasen kan våra kunder och affärspartner dra nytta av PNE-gruppens mångåriga erfarenhet av omfattande förverkligande av vindkrafts- och solkraftsparker. Vi tar över hela projekthanteringen som börjar med att bygga vägar och fundament. Vi tar även hand om processerna för anläggningens godkännande fram till överlämnandet av din driftklara vindkrafts- eller solkraftspark.

De individuella byggfaserna samordnas på ett exakt och målinriktat sätt. Slutförande enligt schema, inom budgeten och i bästa tekniska kvalitet är vår högsta prioritet. Dessutom samordnar vi samarbetet med nätoperatorer, experter, olika tjänsteleverantörer, alla myndigheter och markägare.

Finansiella tjänster

Förutsättningen för genomförandet av ett projekt inom sektorn för förnybar energi måste först finansieras säkert.

Solida och konkurrenskraftiga finansieringskoncept utgör grundpelarna för projektets framgång. Det inkluderar en grundlig analys och en optimering av bygg- och driftkostnaderna.

Våra kunder drar nytta av vårt långa samarbete med PNE-gruppens globalt arbetande kreditinstitut, eftersom integritet och pålitlighet är avgörande faktorer inom finanssektorn. Under hela projektfasen ansvarar vi för samarbetet med banker och försäkringsbolag samt säkerställer en optimal projektfinansiering. Lönsamhetsberäkningarna och kontinuerlig likviditetsplanering för varje projekt är i goda händer hos oss under alla planeringsstadier.