Integritetspolicy

energy consult Sverige AB

1. INLEDNING

Tack för att du besöker vår webbplats. energy consult Sverige AB, registreringsnummer 559332-7603 (”energy consult” eller ”vi”) är registeransvarig och därför ansvarig för behandling av dina personuppgifter, medan du besöker vår webbplats.

Vi tar mycket allvarligt på personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter uteslutande inom ramen för den tillämpliga dataskyddslagstiftningen, särskilt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom den här integritetspolicyn vill vi informera dig om typen, omfattningen och syftet med vår behandling av dina personuppgifter. Den här policyn beskriver även dina rättigheter enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen och hur du kan använda dem. Tveka inte att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges längst ner i den här policyn, om du skulle ha några fler frågor.

Observera: Den här integritetspolicyn gäller behandling av personuppgifter, medan du använder den här webbplatsen. Motsvarande integritetspolicy gäller för våra övriga webbplatser.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARIFRÅN?

 •  Användare av/besökare på den här webbplatsen

Använder du webbplatsen enbart i informationssyfte, om du exempelvis inte förser oss med mer information, kommer bara de personuppgifter som din webbläsare överför till servern att behandlas, medan du besöker den här webbplatsen. När du besöker den här webbplatsen, överförs information som vi behöver för att kunna visa och tillhandahålla den här webbplatsen för dig, exempelvis:

 • Typ av webbläsare och dess version
 • Den aktuella IP-adressen till den Internet-förbindelse som du använder
 • Det operativsystem som du använder
 • Hänvisnings-URL (den tidigare besökta sidan)
 • Datum och tidpunkt för serverbegäran

Generellt kan vi inte koppla de här uppgifterna till en specifik person. De här uppgifterna kommer inte att sammanföras med andra uppgifter. De kommer bara att användas för att tillhandahålla och förbättra innehållet och funktionaliteten på vår webbplats.

 • Avtalsrelaterade och inte avtalsrelaterade ärenden i form av frågor, beställningar eller annan information som relaterar till våra erbjudanden, tjänster med mera.

Vi kan samla in dina personuppgifter genom avtal, fakturor eller andra affärskontakter, om du är kund eller kontaktperson hos en av våra affärspartner.

Förutom den rent informationsmässiga användningen av våra erbjudanden kan du skicka frågor, beställningar eller annan information som är relaterad till våra erbjudanden och tjänster, befintliga avtalsrelaterade relationer eller vårt företag. För att kunna göra det måste du generellt uppge fler personuppgifter som vi behandlar för att utföra dina önskemål, svara på dina frågor, uppfylla avtal som ingåtts med dig, hävda och implementera våra anspråk och, om nödvändigt, svara på ett klagomål. Dessutom behandlar vi personuppgifter, i den mån vi är skyldiga att göra det, för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, exempelvis för att utföra vår skatte- eller affärsrättsliga dokumentation och uppfylla vår lagringsskyldighet.

Kontaktar du oss via e-post eller ett kontaktformulär, sparar vi de uppgifter du har angett (särskilt din e-postadress, ditt namn och ditt telefonnummer, liksom din fråga eller ditt meddelande) för att kunna besvara dina frågor och tillgodose dina önskemål.

Behandlar vi personuppgifter för att kunna hantera inte avtalsrelaterade ärenden eller förfrågningar, gör vi det i syfte att skapa en optimal och effektiv kommunikation med dig, för att förbättra våra erbjudanden och vår kundtjänst, för att underhålla och optimera befintliga kundrelationer och, om nödvändigt, för att bringa klarhet i och rätta till tekniska problem.

 • Prenumeranter på våra nyhetsbrev

Är du prenumerant på våra nyhetsbrev, behandlar vi dina personuppgifter (e-postadress) för att kunna skicka vårt senaste nyhetsbrev.

 • Jobbansökningar och ansökningsprocess

Söker en ledig tjänst hos oss, behandlar vi dina personuppgifter under ansökningsprocessen för en arbetssökande. Sådana personuppgifter kan bland annat inkludera namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, kompetenser och tidigare erfarenheter genom ditt CV. Behandlingen kan även ske elektroniskt. Det är särskilt fallet, om en arbetssökande skickar ett relevant ansökningsdokument elektroniskt, exempelvis e-post eller ett online-formulär via webbplatsen, till den personansvarige.

 • Uppgifter som samlats in från tredje part

För att möjliggöra bakgrundskontroller, genomföra undersökningsaktiviteter, uppfylla våra juridiska skyldigheter och för andra syften, enligt beskrivningen i den här integritetspolicyn, kan vi samla in uppgifter från tredje part, exempelvis från LexisNexis GmbH. LexisNexis GmbH ansvarar för alla personuppgifter som man samlar in om dig och lagrar, ända tills att vi tar emot dem.

Läs LexisNexis GmbH:s integritetspolicy på https://www.lexisnexis.com/global/privacy/de/article-14-bis.page för att lära mer om hur företaget samlar in och använder dina personuppgifter.

3. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 • Fullgörande av ett avtal
  • För hantering och administrering av köp, produktleveranser och betalningar samt för att ge dig åtkomst till vår webbplats och de tjänster (inklusive kundtjänst) som tillhandahålls där.
  • För att behandla dina personuppgifter i jobbansökningskontexten.
 • Samtycke
  • Är du prenumerant på våra nyhetsbrev, behandlar vi dina personuppgifter (e-postadress) för att kunna skicka vårt senaste nyhetsbrev.
  • För att förse dig med direkt marknadsföring och för att utföra kundundersökningar.
  • Användning av kakor i annons- eller analyssyfte på vår webbplats.
  • För behandling av personuppgifter i jobbansökningskontexten, förutsatt att du har gett ditt samtycke.
 • Efterlevnad av en rättslig skyldighet
  • Vi lagrar fakturadokumentation i enlighet med tillämpliga redovisningslagar och förordningar.
  • För behandling av personuppgifter i jobbansökningskontexten tjänar behandlingen hittills syftet att uppfylla rättsliga skyldigheter.
  • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter beträffande efterlevnad och riskhantering gällande bearbetningen.
 • Berättigat intresse
  • När vår webbplats används för ett säkert, stabilt och effektivt tillhandahållande av funktionerna på webbplatsen och den information som är tillgänglig om den.
  • I marknadsföringssyften: Vi kanske behöver dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra tjänster på det bästa möjliga sättet.
  • För att kunna behandla inte avtalsrelaterade ärenden eller förfrågningar, i syfte att skapa en optimal och effektiv kommunikation med dig, för att förbättra våra erbjudanden och vår kundtjänst, för att underhålla och optimera befintliga kundrelationer och, om nödvändigt, för att bringa klarhet i och korrigera tekniska frågor.
  • För att fullfölja vårt affärssyfte, det vill säga planera och förverkliga projekt inom förnybara energier.

I samband med ditt samtycke måste du bekräfta, att du har läst den här integritetspolicyn och att du godkänner behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen här.

4. LAGRINGSTID

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa, att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än vad som tillåts i en tillämplig lag eller längre än nödvändigt för att uppfylla de ovan nämnda syftena.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss under följande tidsperioder.

 • Användning av vår webbplats: Använder du vår webbplats enbart i informationssyfte, exempelvis om du inte förser oss med mer information, raderar vi de personuppgifter som härrör från den kontexten efter en statistisk utvärdering.
 • Kontaktperson för ett företag: Dina personuppgifter lagras så länge du är en utsedd kontaktperson för ett företag som gör affärer med energy consult.
 • Kund: Är du en registrerad kund hos energy consult, kommer dina personuppgifter att lagras, tills att du har valt att avregistrera dig, men inte längre än [] år efter ditt senaste köp, såvida vi inte måste lagra dina personuppgifter av någon av de nedan angivna anledningarna.
 • Fullgörande av ett avtal: Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, faktura- och leveransinformation) som skickas till [Alfa] i samband med beställning av produkter eller tjänster lagras så länge det är nödvändigt för energy consults fullgörande av avtalet med dig. Här inkluderas bland annat fullgörande av leverans- eller garantiåtaganden.
 • Kommunikation: Har du kontaktat oss via e-post eller ett kontaktformulär, kommer vi att lagra de personuppgifter som du har tillhandahållit i syfte att besvara dina frågor och behandla dina önskemål. Vi raderar de personuppgifter som härrör från den här kontexten, när lagringen inte längre är nödvändig, eller om behandlingen är begränsad av lagstadgade lagringsskyldigheter.
 • Arbetssökanden:
  energy consult lagrar din ansökningsdokumentation, inklusive din levnadsbeskrivning, ett personligt brev och foton, som tillämpligt, under rekryteringsprocessen och två år efter den, för att vi ska kunna försvara eventuella rättsliga anspråk.
 • Rättslig skyldighet:
  energy consult lagrar all dokumentation som utgör redovisningsinformation i enlighet med tillämplig redovisningslagstiftning.
 • Samtycke: I händelse av att vi behandlar dina personuppgifter baserade på ditt samtycke, lagrar vi dina personuppgifter enbart så länge som vi har ditt samtycke.
 • Direkt marknadsföring: Vi kan behandla dina personuppgifter i syftet direkt marknadsföring i upp till två år, efter att kundrelationen har upphört, utom om du motsätter dig att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

5. VERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

energy consult iakttar alltid stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter. De överförs bara i enlighet med den här integritetspolicyn och efter att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.  energy consult kan överföra dina personuppgifter i följande situationer:

 • Tjänstepartner: Vi kan överföra dina personuppgifter till våra tjänstepartner, som vi har valt ut noga och som arbetar i uppdrag åt oss (exempelvis leverantörer av IT-tjänster eller av andra tekniska lösningar som vi använder på vår webbplats). Men i det här fallet är den mängd uppgifter som överförs begränsad till den minsta nödvändiga.
 • Affärstransaktioner: Om hela eller delar av energy consults verksamhet säljs eller integreras med någon annan verksamhet eller något företag, kan dina personuppgifter avslöjas för våra rådgivare samt potentiella köpare och deras rådgivare och då överföras till de nya ägarna.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även avslöjas med anledning av energy consults efterlevnad av vissa rättsliga skyldigheter och de kan då överföras till relevanta myndigheter, om det tillåts och krävs enligt lagen.

Det sker ingen användning, eller endast i den utsträckning som du är informerad om, i annat syfte än de ovan angivna och det sker ingen överföring av data till tredje part.

Typen av överföringar som avses ovan kan utföras, endast till företag inom EU eller EES (alla medlemsstaterna i EU plus Island, Norge och Lichtenstein). Vi behandlar inte några personuppgifter utanför EU eller EES.

6. ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

I händelse av att vi behandlar dina personuppgifter, baserade på ditt samtycke, är det viktigt att du är medveten om din rättighet att när som helst kunna återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Ett sådant återkallande kan göras i sin helhet eller delvis. Önskar du inte få marknadsföring och erbjudanden från oss, kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst eller, vad beträffar direkt marknadsföring via e-post, genom att följa länken i våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Tänk på att du inte kan använda våra tjänster eller delar av dem, om du återkallar ditt samtycke.

7. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att:

 • När som helst återkalla ditt samtycke till eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter
 • Få information om dina personuppgifter som lagras hos den personansvarige
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få personuppgifter som inte längre behövs raderade
 • Få behandlingen av dina personuppgifter begränsade under vissa förutsättningar, som kan vara fallet om exempelvis radering inte är möjlig, då uppgifterna inte får behandlas mer
 • Få dina personuppgifter överförda, vilket särskilt gäller, om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, eller om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att uppfylla kraven i ett avtal Rätten att få personuppgifter överförda finns inte, om dina personuppgifter behandlas inom ramen för fullgörande av en lagstadgad uppgift.

Utöva dina rättigheter genom att kontakta den personansvarige eller vårt företags dataskyddsombud genom att skicka ett brev till vår adress, som står längst ner i den här policyn, adresserat till ”THE DATA PROTECTION OFFICER” eller via e-post till datenschutz@pne-ag.com.

Tror du att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagkraven, kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök https://www.imy.se/en/individuals/forms-and-e-services/file-a-gdpr-complaint/ för mer information. I vissa fall kan den registeransvarige begära mer information från dig för att fastställa din identitet och för att säkerställa att informationen inte lämnas vidare till obehöriga personer.

8. ANVÄNDNING AV KAKOR

På den här webbplatsen används kakor och liknade teknologier. Men vi använder inte användarspårning eller webbanalyser gällande känsliga användaruppgifter.

Kakor är textfiler som lagras av en webbläsare på användarens slutenhet. En kaka innehåller oftast en sträng av tecken som möjliggör för webbläsaren att identifieras unikt, nästa gång som webbplatsen ifråga besöks. Kakor används för att göra webbplatsen mer användarvänlig, för att optimera funktionaliteten och tjänsterna på webbplatsen och för att kunna förse dig med ett skräddarsytt innehåll. Syftet med att använda tekniskt nödvändiga kakor är att möjliggöra och förenkla användningen av webbplatsen. Vissa funktioner på webbplatsen kan inte erbjudas utan kakor.

Den användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga kakor används inte för att skapa användarprofiler. Genom ditt separata samtycke kan kakor även användas för att tillhandahålla externa medier, såsom videofilmer och kartor, och för att analysera användningen av webbplatsen. Den användardata som samlas in på det här sättet är pseudonymiserad med hjälp av tekniska försiktighetsåtgärder. Därför är det inte möjligt att koppla uppgifterna till den användare som besöker webbplatsen. Uppgifterna kommer inte att sammanföras med andra personuppgifter.

Du kan inaktivera eller begränsa användningen av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Tidigare sparade kakor kan raderas när som helst. Det kan även göras automatiskt. Har kakor för en webbplats inaktiverats, kan inte alla funktioner på webbplatsen användas i full utsträckning.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter genom att använda tekniskt nödvändiga kakor är artikel 6 (1) f i GDPR, varvid det berättigade intresset hos den personansvarige är ett säkert, stabilt och effektivt tillhandahållande av funktionerna på webbplatsen och den information som är tillgänglig om den. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter genom att använda kakor för annonserings- eller analyssyften, om användaren har gett sitt samtycke, är artikel 6 (1) a i GDPR.

På den här webbplatsen används Borlabs-kakor för att hantera dina kakpreferenser. Det innebär att tekniskt nödvändiga kakor används för att spara ditt samtycke till kakor. Borlabs-kakor behandlar inga personuppgifter. Borlabs-kakorna lagrar det samtycke som du har gett, när du besökte webbplatsen. Vill du återkalla ditt samtycke, behöver du bara radera kakan i din webbläsare. Gör du ett nytt besök på webbplatsen senare, kommer du att tillfrågas på nytt om samtycke till kakor. Annars kan du ändra dina integritetsinställningar här i integritetspolicyn via den här länken.

Här finns en lista över kakorna:

Viktigt

Essentiella cookies möjliggör grundläggande funktioner och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt.

WPML

NamnWPML
LeverantörÄgare av denna webbplats
SyfteSparar det aktuella språket.
Integritetspolicyhttps://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/
Värd(er)denna webbplats
Cookie namn_icl_*, wpml_*, wp-wpml_*
Kakans körtid1 dag

Externa medier

Innehåll från videoplattformar och sociala medier blockeras som standard. Om cookies från externa medier accepteras krävs inte längre manuellt samtycke för att få tillgång till detta innehåll.

YouTube

NamnYouTube
LeverantörGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
SyfteAnvänds för att låsa upp YouTube-innehåll.
Integritetspolicyhttps://policies.google.com/privacy
Värd(er)google.com
Cookie namnNID
Kakans körtid6 månader

9. SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med lagkraven för att bäst skydda de uppgifter som du tillhandahåller mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstöring eller åtkomst från obehöriga personer.

10. LÄNKAT INNEHÅLL/DELNINGSFUNKTIONER

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbsidor. Genom att klicka på en sådan länk lämnar du vår webbplats och innehållet i vår integritetspolicy. Den aktuella integritetspolicyn och informationen om dataskydd från respektive operatör på de länkade webbplatserna gäller. Den aktuella operatören är ansvarig för den praktiska behandlingen av uppgifterna på tredje parts plattformar.

11. ÄNDRINGAR I DEN HÄR INTEGRITETSPOLICYN

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. En ny version kommer då att publiceras på energy consult Sverige AB:s webbplats. Därför ska du läsa igenom de här villkoren regelbundet för att säkerställa, att du är nöjd med ändringarna. Vid eventuella materiella ändringar kommer vi emellertid att e-posta dig för att göra dig medveten om de utförda ändringarna, om du har gett oss din e-postadress.

Gäller ändringarna behandling av personuppgifter, som vi utför baserat på ditt samtycke, vill vi ge dig tillfälle att än en gång ge ditt samtycke till behandlingen enligt de nya presenterade villkoren.

12. KONTAKTA OSS

Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan, om du har några frågor om den här integritetspolicyn, om du misstänker att det har skett ett brott mot den här integritetspolicyn, eller om du vill kontakta oss av någon anledning som rör den här integritetspolicyn.

energy consult Sverige AB

Strandvägen 169,
59 146 Motala
Sverige

E-post: info@energy-consult.net

Det finns mer kontaktinformation i leverantörsidentifikationen (”Rättsligt meddelande”) på den här webbplatsen.