Energy consult Sverige
Din leverantör för vind- och solenergi i Sverige

Din lokala partner för driftstyrning i Sverige

energy consult Sverige AB är ett helägt dotterbolag till den tyska leverantören av livscykeltjänster energy consult GmbH.

energy consult har en meritlista på den svenska marknaden sedan länge. Dotterbolaget energy consult Sverige grundades inte förrän 2021. För närvarande har gruppen avtal för teknisk och kommersiell styrning av totalt 344 megawatt i Sverige.

Referenser

energy consult har varit aktivt på den internationella marknaden under ett årtionde och servar i dag kunder över hela Europa inom alla verksamhetsområden som rör anläggningar för förnybar energi.

0
Vindturbiner
0
Transformatorstationer
0
MW
Total produktion vindkraft

NEWS

Sören Bromberg

Vi är din lokala partner för nationella krav på operativa aktiviteter

"Etableringen av ett eget dotterbolag på tillväxtmarknaden Sverige är ett annat viktigt steg mot fortsatt expandering av våra internationella aktiviteter genom lokal närvaro. Dessutom kan de nationella kraven på operativa aktiviteter tillgodoses lättare. Vår lokala landschef är tillgänglig för våra kunder som kontaktperson för energy consults hela tjänsteportfölj."

Sören Bromberg, verkställande direktör på energy consult Sverige